เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 ก.พ. 2562, 19:30

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน พื้นที่ โดยจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับหนังสืออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จำนวน 1,882 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 7,532 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา โดยมีเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่รวม 1,464 ราย โดยการจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชน์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย
พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ที่ได้รับหนังสือแสดงโครงการนี้ จำนวน 5 พื้นที่ในเขตต.บ้านปวง ต.ตะเคียงปม และ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง รวมพื้นที่ 4,531 ไร่เศษ โดยมีผู้แทนของต.บ้านปวง เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าที่อยู่ใกล้เขตชุมชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 8

Today

Total

192

The week

Total

941

This month

Total

4369

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]